fbpx
Waar bent u naar op zoek?

Handleiding downloaden

Gebruiksaanwijzing downloaden

Inleiding

Lees vóór u met de opbouw en het gebruik van de aluminium rolsteiger begint eerst zorgvuldig deze gebruikershandleiding. De rolsteiger mag alleen worden gemonteerd en gedemonteerd door deskundige monteurs die voldoende vertrouwd zijn in de omgang met de steiger. Zorg dat tijdens montage, gebruik, verplaatsen en demontage het toezicht op veilig werken geregeld is.

In deze handleiding wordt aangegeven op welke wijze, met inachtneming van de normen en wettelijke bepalingen, de rolsteiger op een veilige en doeltreffende manier kan worden gemonteerd, gedemonteerd, verplaatst, gebruikt en onderhouden. Ter voorkoming van ongevallen dient het werken met de rolsteiger met de nodige (voor)zorg te gebeuren.

De werkgever is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de handleiding op de plaats waar de rolsteiger wordt gebruikt, evenals bij degene die toezicht houdt op de werkzaamheden.

Let op: alle aanwijzingen in deze handleiding dienen strikt te worden opgevolgd. Wanneer u niet werktvolgens de aanwijzingen in deze handleiding kan dit leiden tot storingen en/of ernstig persoonlijk letsel of schade. Riezebos verhuur kan dan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade van persoonlijke, materiële of financiële aard.

Toepassingsgebied

De aluminium rolsteiger is een lichtgewicht verrolbare steiger. De rolsteiger is ontworpen voor het verrichten van diverse lichte en overwegend staande werkzaamheden waarbij een stabiele, sterke en veilige werkvloer is vereist. De rolsteiger is geschikt voor zowel binnen- als buitenwerkzaamheden aan gevel en plafond en ideaal voor onderhoud-, installatie- en bouwwerkzaamheden. De rolsteiger is niet bedoeld om te worden gebruikt als trappentoren om toegang te verschaffen tot andere constructies.

De rolsteiger is te gebruiken voor een werkbelasting van 2,0 kN/m²(klasse 3) gelijkmatig verdeeld. Maximale horizontale belasting is 30 kg. Voor andere, zwaardere en complexere toepassingen zijn speciale steigers leverbaar.

Binnen zonder wind  Buiten met wind
  Rolsteiger smal (0.75m) met telestabilisatoren 8.00 meter 8.00 meter
  Rolsteiger breed (1.35m) met telestabilisatoren 12.00 meter 8.00 meter

Grotere bouwhoogten anders dan in bovenstaande tabel zijn alleen toegestaan na aanvullendetekeningen en berekeningen.

Platforms: elke 4 m volledig dicht of elke 2 m versprongen (links en rechts)

Opbouwframes

Frames zijn beschikbaar in verschillende hoogten, 7 sporten (2m.), 4 sporten (1m) en 2 sporten(leuningframes) (1 m.), zodat u altijd de juiste steigerhoogte kunt bereiken. Verstelbare binnenpoten/spindels mogen niet gebruikt worden om de steiger te verhogen.

Frames zijn gemakkelijk te herkennen aan het aantal sporten. Leuningframes (2 sporten) worden gebruikt als laatste frame bovenop het hoogst geplaatste frame.

De opbouwframes hebben een sportafstand van 28 cm voorzien van antislip zodat u eenvoudig naar boven kunt klimmen langs de binnenzijde van de steiger.

Bij de opbouwframes dienen losse borgclips te worden gebruikt om de frames te bevestigen

Verstelbare spindel met zwenkwiel

Zwenkwielen zitten vast aan de wielspindel. De wielspindels worden in het frame gehouden door een klemsysteem. De verstelbare wielspindels gaan in de onderkant van het frame en hebben een verstelbare moer, die om het schroefdraad van de spindel draait. Voor de fijne afstelling hoeft u de grote moer alleen rond te draaien. De kleine borgmoer dient om de eventuele speling op de draaikrans, die na verloop van tijd kan ontstaan, tegen te gaan. Deze blijft dus altijd onderaan zitten. De wielspindels zijn voorzien van een dubbel werkende rem, die altijd geblokkeerd moet staan tijdens het gebruik van de steiger. De rem wordt in werking gesteld door het gekleurde vlak naar beneden te trappen.

Schoorverbindingen

Er zijn 2 soorten schoren, de horizontaal schoor en de diagonaal schoor. Horizontaal schoren zijn gemakkelijk te herkennen, zij hebben dezelfde lengte als het platform. diagonaal schoren zijn langer en worden steeds diagonaal geplaatst Beide hebben aan beide uiteinden een schoorklauw waarmee de schoor aan zowel de staander als de sporten van het opbouwframe kan worden bevestigd. De klauwen klikken automatisch dicht. Om deze te verwijderen de pal indrukken en de schoor optillen. Controleer steeds de werking van de klauwen. Gebruik nooit gereedschap bij het verwijderen. Lukt het niet, controleer dan opnieuw of de steiger vlak staat.

Borgvergrendeling van de werkvloer

De werkvloeren zijn uitgerust met een aparte opwaaibeveiliging zodat deze bij wind niet uit de steiger kunnen waaien. Een klauw van het platform is uitgerust met een zelfborgende pen welke voorkomt dat het platform uit de steiger waait.

Telestabilisatoren

Telestabilisatoren worden gebruikt om de basis van de rolsteiger te vergroten en daarmee de stabiliteit te verhogen. Bij de Euroscaffold rolsteigers dienen ze altijd te worden toegepast.

De telestabilisatoren moeten bij een opgebouwde rolsteiger altijd blijven zitten, ook tijdens het verrollen van de rolsteiger. Indien dit niet mogelijk is, dient de hoogte van de rolsteiger te worden verminderd.

Monteer een telestabilisator op elke hoek van de steiger onder een hoek van ca. 135° t.o.v. het opbouwframe, oftewel 45°. Bevestig de kunststof draaikoppelingen aan het frame. Hierbij dient de anti slip voet stevig op de grond te worden gezet De vleugelmoeren op de koppelingen dienen voor een goede bevestiging met handkracht te worden aangedraaid.

Zorg dat de stabilisator op een stabiele ondergrond staat en niet kan wegzakken. Gebruik bij zachte grond eventueel een tegel of plaatje hout van minimaal 30×30 cm.

Let op: gebruik minimaal 2 telestabilisatoren bij een rolsteiger die tegen een gevel staat opgesteld en 4 stabilisatoren bij een vrijstaande rolsteiger en tijdens het verrollen van de steiger.  Stel de stabilisatoren op 45° ten opzichte van de steiger.

Kantplankset

Een kantplankset bestaat uit;

2 lange kantplanken 2 korte kantplanken Zorg dat de kantplankset altijd aansluit op het platform.

 Veiligheidsinstructies

Lees vóór aanvang van de montage- en demontagewerkzaamheden eerst onderstaande veiligheidsinstructies en volg alle aanwijzingen strikt op.
Wanneer de steiger verkeerd wordt gemonteerd kunnen gevaarlijke situaties ontstaan die tot ongelukken en zware verwondingen kunnen leiden.

 • (De-)monteer de steiger met minimaal 2 personen, die deskundig zijn en in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeren.
 • Gebruik werkhandschoenen, veiligheidschoenen en veiligheidshelm.
 • Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Beschadigde of verkeerde onderdelen mogen niet gebruikt worden. Gebruik uitsluitend originele Euroscaffold rolsteiger onderdelen.
 • Plaats de steiger met de telestabilisatoren uitsluitend op een voldoende horizontale, vlakke, stevige en draagkrachtige ondergrond, welke de gezamenlijke massa van steiger plus belasting kan dragen. Maak eventueel bij zachte ondergrond gebruik van rijplaten of U – profielen.
 • Indien deze zijn geëist, moeten telestabilisatoren of zijsteunen en ballast altijd zijn aangebracht.
 • Zorg dat de steiger geen obstakel vormt voor verkeer en/of passanten en zorg voor een goede afzetting en/of markering.
 • Zorg dat tijdens het gebruik en verrollen van de steiger geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door bijvoorbeeld  automatisch uitklappende zonneschermen en/of opengaande deuren en/of ramen en bovengrondse elektrakabels.
 • Zet het werkgebied af voor passanten en verkeer.
 • Werk niet met de steiger indien de windkracht groter is dan 6 Beaufort.
 • Veranker de steiger indien noodzakelijk en daar waar mogelijk.
 • Veranker de steiger altijd bij gebruik van overkappingen, zeilen of reclame borden. Verwijder deze windvangers bij windkracht 6 Beaufort of groter.
 • Gebruik de steiger niet op plaatsen waar gevaar is voor beschadigingen door corrosieve of andere schadelijke omgevingsinvloeden.
 • Zorg dat geen gevaar voor vallen van hoogte ontstaat. Boven 2,5m hoogte moeten alle ´werkvloeren´ rondom worden  voorzien van knieleuning op 0,5m hoogte, heupleuning op 1m hoogte en kantplanken. Alle ‘rustvloeren’ dienen aan de buitenzijde van de steiger te worden voorzien van knieleuning en heupleuning. Aan de gevelzijde mag de randbeveiliging worden weggelaten indien de afstand van vloer tot gevel 10cm of minder is. Maximaal 25cm is tijdelijk toegestaan in verband met werkzaamheden.
 • Plaats géén klimmaterialen zoals ladders, trappen, kisten of andere hulpmiddelen op de steiger om extra hoogte te  verkrijgen.
 • Maak geen overbrugging tussen de steiger en het gebouw.
 • De rolsteiger is een werkplatform en is niet bestemd als toegang tot een gebouw.
 • Neem tijdens het beklimmen geen materiaal mee naar boven. Hijs de benodigde materialen met een touw handmatig omhoog.
 • Breng de stabiliteit en sterkte van de steiger niet in gevaar. Gebruik geen mechanische hijsinrichtingen op of aan de steiger.
 • Beklim de steiger uitsluitend aan de binnenzijde.
 • Zorg dat de steiger bij afwezigheid niet door onbevoegden kan worden gebruikt.

Montage en demontage

Deze montage-instructie gaat uit van elke 2 meter een (rust)platform. Bepaal voor de montage de gewenste werkhoogte.

Platformhoogte is +/- 1,8 meter lager dan de werkhoogte.
Zie hoofdstuk 3 voor de benodigde onderdelen. Monteer de onderdelen in de aangegeven volgorde. De rolsteiger kan zonder gereedschap worden gemonteerd. Gebruik van een waterpas is aan te bevelen. Een touw om materialen handmatig omhoog te hijsen is boven de 4 meter noodzakelijk. De basissectie moet waterpas worden gezet en zo nodig bijgesteld met de verstelbare wielstaanders. De maximale hellingshoek is 1%.

 1. Sorteer de diagonaal en horizontaal schoren op lengte. Zet de wielen de rem en draai de stelmoer op ca. 10cm hoogte in vanaf het wiel.
 2. Steek de wielstaanders met zwenkwielen in frame langs de onderzijde
 3. Klik een horizontaal schoor onder aan de verticale buis van het onderste frame (bij de Euroscaffold, pen naar binnen wijzend) en laat de andere kant op de grond rusten.
 4. Klik nu de horizontaal schoor aan het andere frame, beide frames blijven nu recht staan. Let op: plaats de schoor op de staander met de borgnokken naar binnen gericht.
 5. Plaats de 2 diagonaal schoren op de eerste sport van het frame, en klik ze op de 5de sport van het tegenoverstaande frame
 6. De basissectie moet nu waterpas worden gezet en zo nodig bijgesteld met de verstelbare wielstaanders. De maximale hellingshoek is 1%.
 7. Leg nu een montage platform op de 3de sport van onder in de steiger om verder te gaan met opbouwen. Plaats nu de volgende frames op de basissectie en monteer de diagonale schoren. (Houd het Euroscaffold opbouwframe iets schuin bij het plaatsen
 8. Door het bevestigen van de volgende 2 diagonaal schoren vanaf de 5de sport van onderen naar de 2e sport van onderen van het volgende frame worden beide opbouwframes een star geheel met de borgnok aan de binnenkant.
 9. Monteer voordat u verder gaat met opbouwen de telestabilisatoren en zorg dat deze stevig op de grond staan. De bovenzijde wordt net boven de 1e sport van het bovenste frame gemonteerd, de onderste bevestiging naar gelang de ondergrond.
 10. Leg nu een volgend platform in de steiger versprongen ten opzichte van het eerste platform. Herhaal punt 8 en 10 naar gelang de hoogte van de steiger. Hijs de onderdelen met een touw naar boven
 11. Als de steiger op de juiste hoogte is, alle platforms op zijn plaats liggen, en de werkvloer is voorzien van een dubbele vloer plaatst u de volgende frames. Bij een gesloten werkvloer moet het platform met luik aan de buitenzijde van de vloer scharnieren (dwz. van binnenuit naar buiten)
 12. Plaats nu de horizontaal schoren op het volgende frames twee stuks onder elkaar aan iedere kant. De bovenste schoor op maximaal 1.00mtr vanaf de werkvloer.
 13. Plaats nu de kantplankset op de werkvloer
 14. Controleer bij ieder gebruik of de steiger waterpas staat, de wielen op de rem staan, de telestabilisatoren stevig op de grond staan, alle onderdelen nog op de juiste plaats zitten en de eventuele verankering goed vast zit. Controleer voor elk gebruik van de  rolsteiger of er geen veranderingen in de omgeving zijn die het veilig gebruik van de rolsteiger beïnvloeden.

Demontage

Voor demontage van de rolsteiger dienen de beschreven montagehandelingen in omgekeerde volgorde te worden uitgevoerd.

Dus; beginnen met het verwijderen van de kantplankset, dan de bovenste horizontaal schoren, de leuningframes, etc Controleer voor aanvang van de demontage of de rolsteiger nog vlak staat. Demonteer de rolsteiger van boven naar beneden.

Let op: gooi niet met onderdelen. Laat de onderdelen door middel van een touw naar beneden zakken of geef ze bij meerdere personen aan elkaar door.

Verticaal uitlijnen van de steiger

Om de steiger goed te kunnen opbouwen en te demonteren dient de basis van de steiger waterpas te staan. Een goed verticaal geplaatste steiger is eenvoudiger op te bouwen en is bovendien veiliger in gebruik. Maak bij het verticaal uitlijnen van de steiger bij voorkeur gebruik van een waterpas. Plaats het waterpas op de sport van het frame en op het platform of horizontaal schoor. Rolsteigers die tegen een gevel staan mogen iets naar de gevel toe hellen met een maximale hellingshoek van 1%. Let op: een steiger die niet recht staat opgebouwd staat minder stabiel en levert gevaar op voor omvallen.

Verankeringen

Verankeringen maken de steiger stabieler. Ze zijn vereist vanaf werkvloerhoogte 8 meter buiten aande gevel (135 breed). Breng vanaf 8 meter hoogte minimaal om de 4 meter hoogte verankeringen aan op elk frame te beginnen op 2 meter hoogte.

Veranker met haakse of draaibare koppelingen aan beide opbouwframes (aan staander of sport). Gebruik alleen koppelingen die geschikt zijn voor aluminium buizen met diameter 50,8 mm en de buis niet beschadigen. Veranker indien mogelijk ook beneden deze hoogtes en bij sterke wind. Verankeringen dienen een stevige en starre verbinding te maken tussen steiger en gevel. De constructie of het gebouw moet geschikt zijn om de krachten op te kunnen vangen. Veranker uitsluitend op daarvoor geschikte plaatsen aan een constructie of gebouw en bij voorkeur in de volle steen.

Veranker ALTIJD bij gebruik van afschermmaterialen, overkappingen en reclameborden.

Let op: een steiger vastzetten met een touw wordt niet gezien als verankering maar kan uiteraard wel een positief effect hebben op de stabiliteit van de steiger.

 Verplaatsen

 • Verrol de steiger met minimaal 2 personen.
 • Verrol geen steigers die hoger zijn dan 8 meter (135 breed) en 6 meter (75 breed).
 • Demonteer een hogere steiger eerst tot deze hoogte alvorens desteiger te verrollen.
 • Verrol geen steiger bij een windkracht groter dan 4 Beaufort.
 • Verrol de steiger over de langste richting van de steiger. Verrol met handkracht waarbij de kracht zoveel mogelijk aan de basis van de steiger moet worden uitgeoefend. Verrol hierbij de steiger behoedzaam en met langzame loopsnelheid.
 • De steiger mag alleen verplaatst worden als de ondergrond vlak is en vrij van obstakels. Is dit niet het geval, breek de rolsteiger dan af en bouw deze opnieuw op. Pas op voor gaten en obstakels op de grond en in de lucht.
 • Tijdens het verrijden mogen geen personen of losse materialen op de steiger aanwezig zijn.
 • Laat de telestabilisatoren in dezelfde positie zitten, maar licht de telestabilisatoren een paar centimeter boven de grond om het verrijden te vergemakkelijken.
 • Kan dit niet, breek dan de steiger af voor verplaatsing.
 • Ontgrendel de rem van de wielen en verrol de steiger met beleid.
 • Vergrendel direct na het verrollen de wielen.
 • Plaats de steiger na het verrollen opnieuw waterpas. Zet de telestabilisatoren op de grond en veranker de steiger indien nodig.